XVII. Simpozij "Ortopedska pomagala 2017"

U organizaciji Kliničkog zavoda za rehabilitaciju i ortopedska pomagala Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, KBC Zagreb i Društva za protetiku i ortotiku – ISPO Croatia, u Termama Sv. Martin na Muri održan je od 21. – 23 rujna tradicionalni susret medicine i ortopedske tehnike XVII Međunarodni simpozij „Ortopedska pomagala 2017“. Ovogodišnja tema simpozija Primjeri iz svakodnevne prakse u protetičkoj/ortotičkoj opskrbi s posebnim naglaskom na specifičnosti aplikacije pomagala, tijeka opskrbe i rehabilitacije okupila je stočetrdeset stručnjaka iz područja medicine i ortopedske tehnike, predstavnike HZZO i korisnike ortopedskih pomagala iz Udruge osoba s amputacijom udova Grada Zagreba i zagrebačke županije.

U sedamnaest radova i tri pozvana eminentna stručnjaka iz Hrvatske i Slovenije predstavljena su nova tehnološka dostignuća u ortopedskoj tehnici i njihovu primjenu u kliničkoj praksi i rehabilitaciji. Visokom razinom prezentacija obuhvaćeni su ključni elementi u povezivanju medicine i ortopedske tehnike, te se ujedno otvorio prostor za nove izazove i spoznaje koje se nameću u svakodnevnom radu. Poseban doprinos multidisciplinarnom karakteru skupa doprinjela je predsjednica Udruge osoba s amputacijom udova Grada Zagreba i zagrebačke županije Ana Sršen, predstavljajući nove projekte udruge u području inovacija u protetici i rehabilitaciji te promoviranju prava osoba s invaliditetom na javnim i društvenim mrežama. U cilju sustavnog detektiranja i rješavanja kompleksne problematike osoba s amputacijom udova u procesu integracije u obiteljski, radno aktivni i društveni život, aktualni projekti okupit će korisnike i stručnjake iz različitih područja, ali i širu društvenu zajednicu. Pod ključnom temom simpozija održan je Okrugli stol : Problemi i izazovi timske suradnje medicina – ortopedska tehnika, od kliničkih do administrativnih okvira, u kojem je istaknuta nužnost kvalitetne timske suradnje u protetičkoj opskrbi i rehabilitaciji. Zastupljenost članova, prepoznavanje uloga i kompetencija, te
sadržajna višesmjerna komunikacija, preduvjet su dobroj timskoj suradnji u definiranju problematike, posebno naglašene u izradi standarda u protetičkoj i ortotičkoj opskrbi, od indikacije, izrade, aplikacije, primjene pomagala i rehabilitacije. Utjecaj na Pravilnik o ortopedskim pomagalima Društvu za protetiku i ortotiku ISPO- Croatia predstavlja, kako sa medicinskog isto i pravno- socijalnog aspekta, najzahtjevniji zadatak i iziskuje veći stručni, profesionalni, istraživački i društveni angažman u svim segmentima djelovanja.

Ovogodišnji simpozij održan je po prvi puta u sjevernom dijelu naše domovine, u Međimurju, kojeg opisuje bogato povijesno nasljeđe i živopisna očuvana priroda gdje se u neformalnom dijelu, uz druženje, nastavila razmjena iskustva, novih spoznaja i razmišljanja. Simpozij je sadržajno i afirmativno obuhvatio dosadašnja tehnološka postignuća ortopedske tehnike te njihovu primjenu u medicini i rehabilitaciji. Zaključci obavezuju na timsko, stručno, profesionalno i edukativno povezivanje i unaprijeđenje ortopedske tehnike i medicine, o čemu svjedoći i trinaesta knjiga simpozija, po prvi puta u digitalnom izdanju.

Pripremila: Rosarija Habuš, bacc. physioth.

Autor fotografija: Mitja Boltežar

Dean Werner