Knjiga "Ortopedska pomagala"

Poštovane članice i članovi Društva za protetiku i ortotiku - ISPO Croatia,

Dana 01. ožujka 2018g. iz tiska je izašla knjiga Ortopedska pomagala – Osnove primijenjene ortotike; primijenjene protetike i rehabilitacije; pomagala za kretanje i njihova primjena. Izdavač knjige je ISPO- Croatia u suradnji s Kliničkim zavodom za rehabilitaciju i ortopedska pomagala, KBC Zagreb.

Urednik je Neven Kauzlarić. Suradnici u specijaliziranim poglavljima su: Marina Abramović, Damir Gluhak, Rosarija Habuš i Mario Končić. Grafičko oblikovanje i prijelom knjige učinio je Dean Werner
Tisak: Print Cerovski u nakladi 500 primjeraka
Knjiga je dostupna u sjedištu ISPO Croatia, Božidarevićeva 11, 10000 Zagreb ( U tajništvu
Zavoda, kod gđa Biserke Tominić)
Za članove ISPO Croatia promotivna cijena jednog primjerka knjige je 200,00 kn.

Ukratko o Knjizi iz predgovora urednika te recenzenata:

Iz predgovora:
Knjiga Ortopedska pomagala nastala je kao plod višegodišnjeg rada, učenja u teoriji i praksi u područjima koja obuhvaćaju primijenjenu protetiku, ortotiku te fizioterapiju s temeljnim rehabilitacijskim postupcima u ortotici i protetici te pomagalima za kretanje. Presudni motiv za nastajanje knjige bio je rad sa studentima fizioterapije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, studentima Medicinskog fakulteta te specijalizantima i postdiplomantima tijekom specijalizacije iz Ortopedije i traumatologije te Fizikalne i rehabilitacijske medicine. Knjiga također daje temeljne preporuke svim zdravstvenim djelatnicima za svakodnevni rad u kliničkoj praksi vezanoj uz ortopedska pomagala. Pripremajući i vršeći predavanja te radeći sa studentima i specijalizantima uvidio sam da nedostaje jedno sveobuhvatno djelo iz područja ortopedskih pomagala na hrvatskom jeziku koje bi obuhvatilo osnove i temeljne principe u primjeni ortopedskih pomagala. U ovom izdanju ne nalazi se primijenjena ortotika liječenja deformacija kralježnice dječje i adolescentne dobi jer navedena tematika je objavljena na hrvatskom jeziku u već specijaliziranim zbornicima-knjigama koje obrađuju liječenje skolioza i kifoza. Dosadašnje učenje u području primjene ortopedskih pomagala zasnivalo se uglavnom na tekstovima koji su nastajali tijekom priprema za simpozije ili kongrese u području ortopedskih pomagala, ortopedije, fizioterapije odnosno fizikalne i rehabilitacijske medicine te bili objavljeni u kongresnim zbornicima, napose, Knjigama simpozija Društva za protetiku i ortotiku - ISPO Croatia. Članci objavljeni u Knjigama simpozija dali su temelje ovoj knjizi, zahvaljujući pisanim tragovima članova ISPO-a Croatia, napose, mojih prvih kolega-učitelja iz Zavoda, Miroslava Jelića, Ide Kovač i Ognjena Živkovića te Ivana Husića, ali i članova ISPO-a iz Slovenije, posebice iz Sveučilišnog rehabilitacijskog instituta Soča u Ljubljani, na čelu s prof.dr.sc. Helenom Burger, Majom Mlakar, dipl.ing.ort.i prot. i Zdenkom Pihlar, dipl.radnoj terapeutkinji.

Zahvaljujem inženjerima i tehničarima koji su mi tijekom prvih godina rada u Zavodu pomogli u savladavanju za mene posve novih spoznaja iz elementarnog ortotičkog i protetičkog inženjeringa. Oni su: Nenad Dvorneković, Zvonko Gašpert, Mario Končić, Vlado Kralj, Željko Nujić, Marijan Oremuš, Dominiko Werner, Andreas Wuersching.

Prim.mr.sc. Neven Kauzlarić, pred. dr.med.
Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala Medicinskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu, Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Društvo za protetiku i ortotiku - ISPO Croatia

Knjiga "Ortopedska pomagala"

Dean Werner